Srpen 2010

Startovné

14. srpna 2010 v 6:40 | ckz2
Blíží se MS a proto by asi bylo dobře připomenout jeho účastníkům následující:
V dávné historii ČKZ se prý hradilo startovné úspěšným členům ČKZ. Rozhodli jsme se na tuto tradici navázat a proto:
Členům ČKZ, kteří se na MR, ME, MS umístí na medailové pozici v oficielní kategorii bude hrazeno startovné.
Startovné bude na MR, ME, MS hrazeno všem dětem, startujícím v oficielní kategorii.
Podmínkou pro úhradu je stvrzenka o zaplacení startovného od pořadatele/datum, částka(měna) a razítko/ a řádné placení členských příspěvků.
Družstvo, reprezentující ČKZ, má startovné hrazeno ČKZ a princip výběru členů družstva se nemění.
Medek